KOPÍROVÁNÍ

 • Stálou službou pro širokou veřejnost se stalo plnobarevné i černobílé kopírování a tisk. Tato varianta je určena především těm, kteří potřebují mít své tiskoviny okamžitě k dispozici. Právě pro tyto případy disponujeme několika špičkovými stroji, které tento problém hravě zvládnou. Samotné kopírování je digitální s vysokým rozlišením. Tisk provádíme na zcela unikátních strojích, kde dosahujeme kvality ofsetové technologie. Typy médií: (CD, DVD, Flasch disky, Mp3 přehrávače a paměťové karty). Veškeré výtisky lze ihned na počkání svázat kroužkovou nebo pevnou vazbou.
 • FORMÁTY A GRAMÁŽE PAPÍRU

  KOPÍROVÁNÍ

 • černobílé: A3, A4, A5, A6 zmenšování a zvětšování 1 - 400%, gramáž papíru 80 -160g
 • barevné: A4, A5, A6 zmenšování a zvětšování 1 - 400%, gramáž papíru 80 -220g
 • MALONÁKLADOVÝ TISK

 • černobílý i barevný: A3+ - A5, gramáž papíru 80 -250g

 • Formát A B C D
  0 841x1189 1000x1414 917x1297 771x1090
  1 594x841 707x1000 648x917 545x771
  2 420x594 500x707 458x648 385x545
  3 297x420 353x500 324x548 272x385
  4 210x297 250x353 229x324 192x272
  5 148x210 176x250 162x229 136x192
  6 105x148 125x176 114x162 96x136
  7 74x105 88x125 81x114 68x96
  8 52x74 62x88 57x81 48x68

    Rozměry jsou uvedeny v milimetrech